Kontakty - MAEN SK spol. s r.o.

Prejsť na obsah

Kontakty

Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zápis v OR SR:
Štatutárny orgán:

Telefón (centrála):
Fax (centrála):
Mobilný kontakt:
Servis (mobil):
Kontaktný e-mail:
Webové sídlo:
MAEN SK spol. s r.o.
Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
36 720 721
2022297266
SK2022297266
Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 17406/R
Ing. Ľuboš Lupták, konateľ
Ing. Ondřej Průša, konateľ
+421 32 7433 287
+421 32 7433 296
+421 910 888 858
+421 911 549 663
info@maen.sk
www.maen.sk
Nájdete nás tu:

Tip

Tip

Tip

som súkromná osoba
zástupca podnikateľského subjektu
orgán štátnej správy alebo samosprávy
Tip

Tip

Tip

súhlasím so spracovaním osobných údajov
nesúhlasím so spracovaním osobných údajov
Tip
© MAEN SK spol. s r.o. (v.2021/04)

›  Využívaním obnoviteľnej energieprispievame k ochrane ovzdušiaOdplyňovanie skládok odpadovVýroba elektriny zo skládkového plynuPlynové kogeneračné jednotkyČerpacie stanice plynuZariadenia na úpravu a čistenie plynuVyužitie odpadového tepla

Návrat na obsah